Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

Corporació Municipal Ajuntament de Favara

Oro Azorín Canet
Alcaldessa

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.

 

Regidoria de Transparència, Hisenda, Educació, Comerç, Formació i Ocupació.
 

Representant titular en la MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

Representant suplent en el CONSELL ESCOLAR CEIP "FÈLIX OLMOS"

Sou mensual líquid.-  700 €
Contactar:    alcaldia@favara.es  /  651 49 24 56

COMPROMÍS

 
José Francisco Vicedo Molina
1r tinent d'Alcalde

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Regidoria de Festes i tradicions, Cultura, Joventut i Seguretat Vial

 

Representant vocal del CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS
Sou mensual líquid.-  700 €
Contactar:  jose.vicedo@favara.es / 646 19 51 30

COMPROMÍS

 
Isabel Borràs Pastor
2n tinent d'Alcaldessa

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Regidoria d'Urbanisme, Serveis Municipals, Agricultura, Cicle hidràulic, Medi Ambient i Comunicació.

 

Representant titular en la MANCOMUNITAT D'ALBALAT-POLINYA

Secretària de la COMUNITAT D'USUARIS DEL XÚQUER

Sou mensual líquid.-  700 €
Contactar:  isabel.borras@favara.es

COMPROMÍS

 
María José Malonda Pérez
3a tinent d'Alcaldessa

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Regidoria de Gent Gran, Benestar Social, Salut, Turisme, Igualtat i Participació Ciutadana.
 
Sou mensual líquid.-  700 €
Contactar:  mjose.malonda@favara.es / 606 40 50 31

COMPROMÍS

 
Eduard Bixquert
Regidor

Atenció a la ciutadania:
  • Amb cita prèvia.
Regidoria de Patrimoni i Esports.

President de la MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

Representant titular del CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS

Representant titular en el CONSORCI DE RESIDUS RIBERA-VALLDIGNA

Sou mensual líquid.-  0 €
Contactar: 

COMPROMÍS

 
Pedro Juan Victoria Miñana
 Regidor

 
 
 
 

PP

 
Amparo Fayos Miñana
Regidora

 
 
 
 

PP

 
Esther Ciscar Cuñat
Regidora

 
 
 
 
PP
 
María Trinidad Sala Almiñana
Regidora

 
 
 
 
PP
 
Rafael Gisbert Aragó
Regidor

 
 
 
 
 

PSOE

 
Isabel Morató Aragó
Regidora

 
 
 
 
 

PSOE

 

Edicte de l’Ajuntament de Favara sobre acords d’organització i funcionament (1 de juliol de 2019)

Equip de Govern Municipal de Favara 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2019-2023

Edicte de l'Ajuntament de FAVARA sobre declaració de béns dels regidors de la legislatura 2015-2019

 

 

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27