Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

És competència de la Regidoria d'Igualtat vetlar per la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, programes i projectes de l'ajuntament amb la finalitat de contribuir des de totes les àrees a promoure la igualtat de dones i homes. Per a açò és necessari que les nostres actuacions en aquesta área vagen també específicament encaminades a la defensa dels drets de les dones, a afavorir la plena incorporació de les dones en tots els àmbits de la societat, a impulsar la seua plena participació i protagonisme en la presa de decisions d'abast social, polític o econòmic, així com la representació adequada de les dones en tots els àmbits de decisió i treball.

María José Malonda
Regidora d'Igualtat, Gent Gran, Benestar, Salut i Participació Ciutadana

 

 

1. Festes lliures d'agressions sexuals

 

2. Pots estar sofrint maltractament si la teua parella:

 

3. Per un llenguatge no sexista

 

4. Per unes relacions lliures i igualitàries

 

5. Deixal’s jugar amb llibertat

 

6. Llenguatge no sexista

 

7. Ús responsable de les noves tecnologies

 

8. Senyals de violència en les relacions

 

 

 

 
 

 

 

21 octubre 2020. Publicat al BOE les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del Distintiu “Igualtat en l’Empresa” a l’exercici 2020.

Noticia

Bases Reguladores

14 novembre 2019. D'acord amb les diverses mesures del Pla d'Igualtat s'ha realitzat una sessió formativa en matèria d'igualtat dirigida al personal de l'Ajuntament.

Més informació

23 d'octubre 2019. Pla Municipal d'Igualtat

Descarregar document

23 d'octubre 2019. Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Favara

Descarregar document

23 d'octubre 2019. Guia i mesures

Descarregar document

23 d'octubre 2019. Guia de prevenció i actuació assejament

Descarregar document

23 d'octubre 2019. Guia de llenguatge inclusiu

Descarregar document

23 d'octubre 2019. Mesures de conciliació

Descarregar document

23 d'octubre 2019. Acta de la reunió de la Comissió d'Igualtat de 24-9-2019

Descarregar document

 

Veure Àrees legislatura 2015-2019

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 

Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02 -
96 152 76 10

Fax: 96 176 94 27